Ocena brak

Kora nadnercza

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Kora (cortex) zawiązuje się w początku 5 tygodnia życia zarodka obustronnie na wysokości górnych biegunów pranerczy jako dwa symetryczne skupienia komórek mezenchymy, które wywędrowują z mezodermalncj blaszki wyściełającej jamę ciała i gromadzą się po obu stronach podstawy krezki grzbietowej . Później zawiązki te obniżają się ku górnym biegunom nerki ostatecznej. Gdy wewnątrz zaw iązku tego powstaje sieć naczyń włosowatych, jego komórki układają się w sieć belcczek nabłonkowych, wytwarzając tzw. korę płodową, czyli korę pierwotną nadnercza, o budowie typowej dla gruczołu dokrewnego. Nieco wcześniej (w końcu 5 tygodnia) zawiązek ten zostaje otoczony przez kilka warstw drobnych komórek nabłonkowych również mezodermalnego pochodzenia; tworzą one dokoła kory pierwotnej zawiązek kory ostatecznej nadnercza. Kora ta powoli grubieje i dopiero w końcu życia płodowego rozpoczyna się różnicowanie jej warstwy powierzchownej w warstwę kłębkowatą i głębszej w warstwę pasmowa tą.

Podobne prace

Do góry