Ocena brak

Kopyciak żółtozielony

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 1 cm. Łatwy do rozpoznania po gęstych łuseczkach, które połyskują srebrzyście żółto, zielonkawo, niekiedy brązo-wawo, niczym skrzący się puder.  

Środowisko: tereny otwarte z zadrzewieniami śródpolnymi, parki, lasy mieszane i ich brzegi, zdziczałe ogrody i łąki. W ciągu dnia kryje się w kępkach traw lub w ściółce.

Występowanie i liczebność: w pd. Niemczech, w Alpach i na pogórzu przedalpejskim pospolity, w środk. i pn. Niemczech spotykany nieregularnie; w Polsce notowano go przed wielu laty tylko z 3 stanowisk na Niz. Wlkp.-Kuj., więc jego występowanie powinno zostać potwierdzone.

Rozród: partnerzy odnajdują się w ciemnościach i kopulują. Orientację ułatwia im zmysł powonienia. Tak jak wiele innych nocnych zwierząt k. żółtozielony kieruje się podczas lotu światłem księżyca. Przy krótkich przelotach pozycja księżyca jest stała, więc może on zachować właściwy kierunek lotu.

Pokarm: pędraki żywią się korzonkami roślin, nie wyrządzają jednak szkód.

Podobne prace

Do góry