Ocena brak

Kopenhaga

Autor /Sasza Dodano /31.01.2012

Kopenhaga, miasto położone na wschodnim wybrzeżu duńskiej wyspy Zelandii i w północnej części wyspy Amager nad cieśniną Sund, jest jedną z najczystszych, najspokojniejszych i najzasobniej­szych stolic Europy.
Kopenhaga, chociaż nie ma tak wspaniałej i monumentalnej architektury jak Londyn czy Paryż, przyciąga turystów swoim cie­kawym położeniem. Zabudowa Kopenhagi przy­pomina nieco Amsterdam, z tym że nie ma tu prze­mysłu powodującego zanieczyszczenie środowiska.
Pierwotnie Kopenhaga nazywała się Kobmands Havn, co po duńsku znaczy - przystań kupiecka. Dzisiaj Kopenhaga to największe miasto i stolica Danii. W samym mieście mieszka około 617 ty­sięcy mieszkańców, wraz z należącymi do zespołu miejskiego otaczającymi historyczne centrum miasteczkami i osiedlami liczba ta wynosi prawie 1,5 mln, co stanowi ponad 25% wszystkich miesz­kańców kraju.
W skład zespół miejskiego wchodzi wydzielona dzielnica podmiejska Frederiksberg, wielki ośro­dek przemysłowy, w którym zatrudnienie znajduje 1/4 ogółu zatrudnionych.
Miasto jest położone na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia, na południowym krańcu cieśni­ny Sund oddzielającej Danię od Szwecji i łączącej Bałtyk z Morzem Północnym. Kopenhaga zajmu­je też część niewielkiej wyspy Amager. Między Zelandią a Amager znajduje się słynna dzielnica Christiania. Pierwotnie w tym miejscu były tylko piaszczyste łachy, stopniowo jednak osuszono je i stworzono w tym miejscu najważniejszą przystań portową miasta. Port rozciąga się wzdłuż wąskiego pasa wody oddzielającego Christianie od Zelandii.
Klimat.
W Kopenhadze panuje klimat umiarkowany mor­ski. Zimne wiatry wiejące znad Rosji poprzez Półwysep Skandynawski są ogrzewane przez cie­pły Prąd Zatokowy. Najcieplejszymi, ale i najbar­dziej deszczowymi miesiącami są lipiec i sierpień.
Miasto najlepiej odwiedzać w maju, czerwcu lub wrześniu - jest wówczas prawie tak ciepło jak w środku lata, a jednocześnie bardziej słonecznie. Najsuchszym miesiącem roku jest kwiecień, prze­ciętnie jest wówczas dwa razy więcej dni słonecz­nych niż we wrześniu. Wiosna w Danii może być jednak bardzo chłodna. W zimie pada przeciętnie co drugi dzień, między grudniem a lutym wystę­pują opady śniegu.
Historia.
Historia miasta rozpoczyna się w dwunastym wieku, kiedy to król Waldemar I Wielki przekazał niewielką osadę rybacką biskupowi Absalonowi, który wybudował w tym miejscu warowny zamek w celu obrony przed piratami i rozbójnikami. W pierwszej połowie XV wieku miasto stało się siedzibą monarchy, w 1443 roku zostało stolicą Danii. Aż do XVI wieku Kopenhaga była niewiel­kim miastem, później jednak wraz ze wzrostem znaczenia Danii na arenie międzynarodowej za­częła się gwałtownie rozwijać. Za panowania Christiana IV 1596-1648 Kopenhaga rozrosła się poza obręb średniowiecznych murów obronnych i dwukrotnie zwiększyła swoją powierzchnię.
W tym czasie w Kopenhadze przeważała za­budowa drewniana, co było tragiczne w skutkach, ponieważ w mieście często zdarzały się pożary. Największe miały miejsce w 1728 i 1795 roku. Wskutek tych katastrof z najwcześniejszego okre­su historii miasta zachowało się niewiele zabytków.
Aż do 1857 roku Kopenhaga bogaciła się głów­nie dzięki opłatom portowym pobieranym od stat­ków przepływających przez cieśninę Sund, która do momentu wybudowania Kanału Kilońskiego była jedynym żeglownym połączeniem Bałtyku z Morzem Północnym.
Strategiczne znaczenie Kopenhagi sprawiło, że Dania została wciągnięta w wojny napoleońskie. Na początku XIX wieku stolica dwukrotnie została poważnie zniszczona wskutek bombardowań z mo­rza; w 1801 i 1807 roku miasto zostało ostrzelane przez flotę brytyjską dowodzoną przez Nelsona. W wieku XIX zostało odbudowane, a w dużej czę­ści przebudowane. Od drugiej połowy XIX wieku, Kopenhaga stała się najważniejszym ośrodkiem handlowym dla wszystkich krajów bałtyckich. W 1479 roku król Christian I założył w Kopen­hadze uniwersytet.
Obecnie Kopenhaga jest największym ośrod­kiem przemysłowym Danii, mieszka tu jedna trze­cia wszystkich Duńczyków w wieku produkcyj­nym. Najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłu to: przemysł transportowy - głównie stoczniowy i ma­szynowy (m.in. produkcja silników okrętowych, maszyn mleczarskich i chłodniczych), przemysł elektrotechniczny i elektroniczny. Kopenhaga sły­nie także z produkcji mleczarskiej i piwowarstwa oraz z wyrobów porcelanowych.
Turystyka.
Burzliwa historia miasta miała jednak również swoje dobre strony. Częste pożary i wojny zmu­szały architektów do ciągłej pracy, dzięki czemu miasto uwolniło się od ograniczeń ciasnej zabudo­wy średniowiecznej. Obecnie Kopenhaga wyróżnia się spośród europejskich stolic szerokimi bulwara­mi, licznymi parkami i ogrodami. Główna arteria miasta nosi imię największego pisarza duńskiego. Hansa Christiana Andersena.
Wielką atrakcją turystyczną Kopenhagi są słyn­ne ogrody Tivoli, położone w samym sercu mia­sta, niedaleko dworca głównego. Obecnie w Tivoli mieści się wielki lunapark.
Innym ciekawym miejscem jest Stroget - pięć zamienionych w deptaki ulic handlowych między Radhuspladsen (rynkiem) a Kongens Nytory (pla­cem Królewskim) w pobliżu starego portu. Nieda­leko Stroget znajduje się Grabrodretorv, ciemny brukowany placyk - najstarsza zachowana część miasta. Godna polecenia jest także Slotsholmen, Wyspa Zamkowa - to właśnie tutaj biskup Absalon zbudował pierwszą warownię w 1167 roku. Obec­nie nad miejscem tym góruje zielonkawy dach pa­łacu Christianborg, zbudowanego w latach 1907-1915 jako siedziba parlamentu (Folketing) i rządu, przebudowanego w latach późniejszych. Niedaleko znajdują się gmachy Muzeum Thorvaldsena i gieł­dy. W muzeum wystawiane są między innymi pra­ce słynnego rzeźbiarza, urodzonego w Kopenhadze, BertelaThorvaldsena ( 1770-1844). Gmach giełdy, zbudowany w latach 1619-1640, zwraca uwagę strzelistą wieżą ozdobioną rzeźbą w kształcie czte­rech splątanych smoczych ogonów.
Przedmieścia.
Na północ od starego miasta leży Frederikstad. Jest to specjalnie zaplanowana, wybudowana w XVIII wieku dzielnica podmiejska. We Frederikstad znaj­duje się pałac Amalienborg, który pierwotnie za­planowany jako grupa luksusowych rezydencji, ostatecznie, w 1794 roku, stal się siedzibą króla. W zachodniej części miasta stoi pałac Rosenborg (z XVII wieku) - niegdyś letnia rezydencja kró­lewska, obecnie mieści się muzeum zawierające zbiory należące do rodziny królewskiej.
Na południowo-wschodnim krańcu miasta, tuż za Christiania, leży wyspa Amager. Na wyspie ulokowano port lotniczy Kastrup - jeden z naj­większych w Europie obsługujący ogromną część połączeń z państwami skandynawskimi. Obecnie budowany jest most przez cieśninę Sund. dzięki niemu z Kopenhagi do Malmô w Szwecji będzie można dojechać samochodem.
10 kilometów od centrum miasta rozciąga się Dyrehaven. duży królewski park leśny założony w osiemnastym wieku, w którym do dziś żyją sarny i jelenie. W słynnym ogrodzie botanicznym, otwar­tym w 1874 roku, znajduje się obserwatorium astro­nomiczne i statua Tycho de Brahe.

Podobne prace

Do góry