Ocena brak

Kopalnia „Bełchatów"

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Kopalnia „Bełchatów" powstała 10-15 km na pd.zach. od miasta, w okolicy wsi Rogo­wiec. Złoże występuje na obszarze o długo­ści 25 km i szerokości 3 km. Prace górnicze rozpoczęto po 1975, a pierwszą kopalnię „Bełchatów" uruchomiono w 1982. Rocz­nie dostarcza 30 mln ton węgla brunatnego. Wraz z kopalnią powstała największa w Europie konwencjonalna elektrownia cieplna „Bełchatów" o mocy 4320 MW. W 1996 zdecydowano o przystąpieniu do eksploatacji złoża „Szczerców" i budowy elektrowni „Bełchatów II" o mocy 800 MW. Obecnie 12 bloków energetycznych pro­dukuje rocznie 28 mld kWh, co stanowi ok. 20% energii zużywanej w kraju. Od­krywkowa eksploatacja węgla spowodowała zmiany w krajobrazie. Kopalnia ma głębo­kość 250 m, a zwałowisko nadkładu ziem­nego osiągnęło wysokość względną ok. 175 m (345 m n.p.m.) i jest najwyższym wznie­sieniem na Nizinach Środkowopolskich.

Podobne prace

Do góry