Ocena brak

KONWERSJE, NOWY PATRIARCHAT, UNIE

Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013

Przed utworzeniem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Kościół katolicki rozwinął podwójną działalnośćwobec protestantów: bronił się przed ich ekspansją i jednocześnie starał się ich nawracać. W Niemczech było to w znacznej części dziełem jezuitów, choć konwersje miały też swe źródło w potrydenckiej reformieKościoła, realizowanej przez biskupów i duchowieństwo. Cesarz Ferdynand II i książęta dodali dotego później swoje działanie kontrreformacyjne. Urządzanie kolokwiów dla uzgodnienia sprzecznościdoktrynalnych ewangelicyzmu i katolicyzmu nie przyniosło większych rezultatów, podobnie jak ruchirenizmu. O tolerancji wyznaniowej pisano marginesowo.

Protestanci szukali zbliżenia z Kościołem prawosławnym dla umocnienia się w przekonaniu, że wyznaniaewangelickie oznaczają powrót do prawdziwego chrześcijaństwa z epoki starożytności. Zbliżenie nienastąpiło, a jedną z przyczyn była ogromna zależność patriarchów wschodnich od Turków, którzy jakąkolwiekich łączność z zachodnim chrześcijaństwem uznawali za zdradę stanu.

Turcy nie zaprzestali ekspansji w kierunku Europy. Zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepantomiało znaczenie bardziej moralne niż strategiczne.

Wielki książę moskiewski wykorzystał uzależnienie patriarchów wschodnich od sułtana i doprowadziłdo utworzenia patriarchatu w Moskwie, co w pewnym stopniu spotęgowało starania w Polsce o unię. Zawartoją w Brześciu, ale nie przyniosła ona jedności wyznaniowej. Zabiegając o jej utrwalenie, zginąłjako męczennik Jozafat Kuncewicz. Wśród nielicznych unii Kościołów wschodnich była także unia Ormianw Polsce i Rusinów na węgierskim Podkarpaciu.

Podobne prace

Do góry