Ocena brak

Konwencje MOP w porządku prawa krajowego

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

MOP powstała w 1919 r. jej celem jest dążenie do poprawy warunków pracy i zabezpieczenia społecznego na świecie. Organami MOP są : Międzynarodowa Konferencja Pracy, Rada Administracyjna, Międzynarodowe biuro pracy.

Organizacja i działanie MOP opiera się na zasadzie potrójnego przedstawicielstwa. Każde z państw członkowskich jest reprezentowane przez 2 przedstawicieli rządu i po jednym przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Wśród różnorodnych instrumentów oddziaływania MOP na ustawodawstwo pracy państw członkowskich istotne miejsce zajmują konwencje i zalecenia ( rekomendacje). Są one uchwalane przez Międzynarodową Konferencje Pracy, większością 2/3 głosów. Członkostwo w MOP wymaga ratyfikacji konwencji, jednakże ma to charakteru bezwzględnego. Odmowa ratyfikacji konwencji rodzi konieczność powiadomienia o powodach odmowy Dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli międzynarodowej. Nie przestrzeganie takiego prawa jest zagrożone sankcjami organizacyjnymi.

Zalecenia MOP maja słabsza Moz prawną, nie podlegają ratyfikacji, wskazują jedynie kierunek przyszłych rozwiązań z zakresu ustawodawstwa pracy.

Podobne prace

Do góry