Ocena brak

KONWENCJE GENEWSKIE 1949 r.

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Pod patronatem Organizacji Czerwonego Krzyża państwa poprzez wielostronne porozumienia zawierane w Genewie (1864r., 1906r., 1929r.) stworzyły tzw. prawo humanitarne. Jego najnowszą wersję stanowią cztery Konwencje genewskie uchwalone 12 sierpnia 1949r.:

1. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych

2. o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków, członków marynarki wojennej na morzu

- chorzy i ranni mają być traktowani w sposób humanitarny niezależnie od przynależności narodowej, rasowej, religijnej czy światopoglądowej

- nie będą dobijani, narażani na zakażenie, pozostawiani bez pomocy lekarskiej lub opieki, wykorzystywani do doświadczeń biologicznych

3. o traktowaniu jeńców wojennych

- jeńcom wojennym konwencje gwarantują poszanowanie osoby i czci, wyżywienie, odpowiednie warunki zamieszkania i higieny, możliwość uczestniczenia w obrzędach religijnych i zajęciach fizycznych, opiekę medyczną, swobodę korespondencji

4. o ochronie osób cywilnych

- w stosunku do ludności cywilnej konwencje zabraniają stosowania terroru, bombardowania domów i środków transportu, niszczenia dóbr niezbędnych do przeżycia (zapasów żywności, zbiorników z wodą do picia), a także zapór i ośrodków produkcji elektronuklearnej

- nie pozwalają na przesiedlenia i deportacje z terenów okupowanych ani na przymusową pracę na rzecz działań wojennych

- zakazują rabunku i konfiskaty własności prywatnej

Uzupełnieniem konwencji są Protokoły dodatkowe przyjęte 8 czerwca 1977r. Konwencje nakładają na państwa obowiązek ścigania i karania osób, które naruszyły konwencję, niezależnie od ich obywatelstwa.

Podobne prace

Do góry