Ocena brak

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011

Charakterystyka

Akt prawny - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym (CMR) (podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku) nr 49, 1962, poz. 238 ze zm.. Do Konwencji przystąpiły z upływem czasu takie kraje Europy jak: Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Konwencji CMR nie stosuje się do przewozów dokonywanych na podstawie odrębnych, międzynarodowych konwencji pocztowych, do przewozów zwłok oraz do przewozów ładunków będących mieniem przesiedleńczym 2006. Konwencja CMR uregulowała przede wszystkim takie kwestie jak:

  • warunki umowy o przewóz drogowy towarów,
  • przewozowa|dokumentacje przewozową,
  • przewoźnika|odpowiedzialność przewoźnika,
  • tryb wnoszenia skarg i reklamacji,
  • roszczenia wynikające z przewozu,
  • przewozy wykonane przez kilku kolejnych przewoźników.
Należy dodać, że konwencję CMR stosuje się do wszelkich umów o zarobkowy przewóz towarów pojazdami, niezależnie od siedziby (miejsca zamieszkania) i narodowości stron umowy, jeżeli miejsce przyjęcia towaru do przewozu i miejsce dostarczenia ładunku, odpowiednio do oznaczeń w umowie znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden przystąpił do Konwencji. Konwencję CMR stosuje się także wówczas, kiedy rodzaje przewozów uwzględnionych w Konwencji wykonywane są przez państwa, instytucje lub organizacje rządowe. Konwencja CMR znajduje więc zastosowanie w zakresie odpłatnych usług świadczonych w transporcie międzynarodowym towarów, przez zawodowych przewoźników.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry