Ocena brak

Konwekcja albo przenoszenie ciepła

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Gęstość wszystkich substancji zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W ciałach stałych siły wiążące występujące między cząsteczkami są wystarczające do utrzymania ich we względnie stałej pozycji. Jednak w płynach (w cieczach, parach, gazach), jakakolwiek różnica gęstości wywołana różnicą temperatur powoduje ruch masy w celu wyrównania gęstości ośrodka. Przenoszenie ciepła w materii przez przemieszczanie się (płynięcie) płynu nazywa się konwekcj ą ciepła.

Konwekcja jest zasadniczo operacją mieszania i każda metoda zwiększająca szybkość mieszania odpowiednio zwiększa szybkość konwekcji ciepła. Gdy mieszanie odbywa się wolno w polu grawitacji, proces nazywa się konwekcją wolną. Jeżeli mieszanie jest przyspieszone mechanicznie, nazywa się je konwekcj ą wymuszoną. Zjawisko konwekcji ma duży wpływ np. na warunki doprowadzania ciepła do jakiejś przegrody (np. do płaszcza parowego w wyparce) oraz odprowadzania ciepła w ośrodku ogrzewanym z drugiej strony przegrody. W rezultacie konwekcja daje możność wielokrotnego przyspieszania tempa nagrzewania się (lub oziębiania) ośrodka reprezentowanego przez jakiś ciekły lub półciekły, niekiedy nawet sypki surowiec, półprodukt czy produkt spożywczy.

 

Podobne prace

Do góry