Ocena brak

KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit.

Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012

KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit., wyd. w Londynie 1959-66 (do 1961 pt. „K.-Nowy Merkuriusz") jako kontynuacja —» „Merkuriusza Pol.", pod red. A. Czerniawskiego (1959), B. Czaykowskiego (od 1960), F. Śmiei (od 1962); w skład zespołu wchodzili m.in. M. Badowicz, A. Busza, J. Darowski, J.S. Śito, B. Taborski. Pismo poświęcało wiele miejsca poezji pol. i anglosaskiej, zajmowało się sytuacją młodych pisarzy na obczyźnie, prowadziło dyskusje nad stosunkiem do tradycji lit., utrzymywało kontakty z poetami-rówieśnikami krajowymi. Przyczyniło się do rozwoju szeregu indywidualności poet., określanych jako grupa K. (wybory wierszy w antologiach A. Czerniawskiego Ryby na piasku 1965 i A. Lama Opisanie z pamięci 1965). Po usamodzielnieniu się poetów tej grupy pismo, red. od 1964 przez Z. Grabowskiego, przestało być jej organem.

J.J. LIPSKI Londyńscy poeci, „Twórczość" 1966 nr 3; A. CZERNIAWSKI, J. DAROWSKI Czy spadliśmy z księżyca?, „Mies. Lit." 1966 nr 3.

Andrzej Lam

Do góry