Ocena brak

Kontrreformacja - Informacje Ogólne

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

Kontrreformacja

Rozwój haseł reformacji w Polsce przypadł na okres ,gdy kościół katolicki na zachodzie Europy zaczął odbudowę i odnowę kościoła.

Podtrzymano obowiązujące dogmaty religijne ,wzmacniano dyscyplinę i moralność wśród duchowieństwa.

Powstał Zakon Jezuitów ,specjalnie utworzony do walki z reformą.

Księcia organizowali uroczyste msze i nabożeństwa oraz odwoływali się do uczucia aby w ten sposób odnowić wiarę u ludzi.

Bogato wyposażone kościoły i nabożeństwa skuteczniej przemawiały do wyobraźni wiernych ,niż surowe zimne wnętrza zborów.

. Szeregi zwolenników reformacji zaczęły po jakimś czasie maleć.

Ludzie byli coraz bardziej przekonani o dobroci kontrreformacji.

KONTRREFORMACJA- była to walka z reformacją

Do ostatniego zwycięstwa kontrreformacji w Polscy przyczynili się jezuici.

. Piotr Skarga (1536-1612) -ksiądz ,jezuita był najwybitniejszym jezuitą polskim był świetnym kaznodzieją ,zwalczającym protestantów i arian.

Napisał ,,Żywoty Świętych'' i ,,Kazania Sejmowe'' w których krytykuje wody ustroju państwa

. Stanisław Hozjusz (1504-1579) -biskup warmiński i kardynał był kardynałem na papieża opracował zasady dogmatyki katolickiej

Sobór w trydecie - (1545-1563r.) - zwoływany został w celu przeciwstawienia się Kościoła Katolickiego reformacji.

Główne dogmaty Kościoła Katolickiego zostały opisane w Trydeckim wznowieniu wiary.

Opracowany w 1564 r. Indeks ksiąg zakazanych zawierał dzieła absolutnie przez kościół zakazane i potępione jako heretyckie.

Podobne prace

Do góry