Ocena brak

Kontrola wydajności maszyn i urządzeń

Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014

Kontrolowanie wydajności maszyn i urządzeń umożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy, zarówno w aspekcie jakości gotowego produktu, jak też ekonomiczności realizowanego procesu technologicznego. Istotnym elementem kontroli jest poprawność ustawienia maszyn i urządzeń w liniach technologicznych, uwzględniająca ich wydajność i zasilanie. Wszystkie urządzenia pracujące w liniach technologicznych wymagają regulacji, konserwacji i reperacji, a po upływie określonego czasu, wymiany części i podzespołów. Zadaniem kontroli jest ustalenie czasu, w którym należy dokonać powyższych czynności. Utrzymywanie w linii niewłaściwie pracującego urządzenia powoduje spadek jej wydajności, pogorszenie jakości wytwarzanego produktu i może doprowadzić do przerwy w procesie technologicznym, a nawet produkcyjnym. Ustalenie stopnia zużycia urządzeń i celowości wymiany oraz dobór odpowiednich nowych urządzeń, dostosowanych do istniejącej linii technologicznej, jest kolejnym istotnym elementem kontroli procesu produkcyjnego. Wprowadzenie nowego urządzenia wymaga ustalenia wpływu jego eksploatacji na pracę całej linii oraz na jakość gotowego produktu. Każde urządzenie powinno mieć ustaloną optymalną wydajność, determinującą jakość gotowego produktu. Ustalenie optymalnych warunków pracy maszyn i urządzeń wymaga przeprowadzenia pomiarów kontrolnych oraz analizy uzyskanych wyników, co w efekcie musi doprowadzić do polepszenia jakości gotowego produktu lub zwiększania wydajności bez obniżenia poziomu jakości. Kontrola wydajności maszyn i urządzeń powinna być realizowana w sposób ciągły, w określonych odstępach czasu.

Podobne prace

Do góry