Ocena brak

Kontrola wewnątrzadministracyjna

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Pod tym pojęciem należy rozumieć, instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów adm. pub. Zaliczamy do nich: kontrolę wykonywaną w ramach poszczególnych resortów ( kontrola resortowa ), kontrolę instancyjną, kontrolę międzyresortową, kontrolę prokuratorską oraz kontrolę sprawowaną przez RIO.

Podobne prace

Do góry