Ocena brak

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę pierwotną i wtórnąKontrola pierwotna- wpływ, jaki mała grupa społeczna wywiera na swoich członków w kierunku zachowań przepisanych przez normy ogólnie uznane w danej sytuacji(społeczność rodzinna, sąsiedzka)

Kontrola wtórna:

- nie ma cech indywidualizujących-formalizm

- impersonalizm

- rozbudowany aparat kontroli formalnej

- istnienie systemu wyraźnie  spetryfikowanych  i  uznawanych sankcji

- cechuje ją  zespół  norm  abstrakcyjnych,   oderwanych  od indywidualnych przypadków

- powołuje do życia zawód twórców norm, ich interpretatorów

- istotą kontroli wtórnej jest to, że rozstrzyganie konkretnej sprawy jest odpersonalizowane.

Kontrola społeczna trzeciego stopnia

- rozmaite środki kontroli społecznej zostają potraktowane jako do realizacji celów innych niż te w ramach których egzystują

- jednostki  lub  grupy  społeczne  używają  ich  do  celów autonomicznie przez siebie zdefiniowanych

- kontrola  ta  bywa często  dysfunkcjonalna dla systemu społecznego w którym egzystuje-„działa na zasadzie interwencji irracjonalnych wtrętów"

- postać prosta: np. klient- urzędnik

Zaistane, tradycyjne formy kontroli społecznej przestają być skuteczne lub funkcjonalne pojawiąją się swoiste formy ich korektury- dotychczasowe elementy kontroli  zostająwykorzystywane przez spontanicznie powstające twory w sposób zdeterminowany przez ich podkulturę

=>narastające skomplikowanie sytuacji społecznych, w których działa kontrola wtórna sytuacje społeczne przestają być przejrzyste. „Wzrastająca nieprzenikliwość" stwarza warunki do pojawienia się elementu kontroli społecznej trzeciego stopnia -nie jest ustalana ani reżyserowana z zewnątrz; powstaje autonomiczne -.-zmierza w zasadzie do realizacji celów, które nie są w zasadzie znane czy społecznie szerzej uznawane; często zdąża do tego za pomocą środków zawierających elementy manipulacji

Kontrola może być wykonywana po to, aby torpedować zasadnicze cele tradycyjnie rozumianej kontroli społecznej; kontrola społeczna trzeciego stopnia może zacząć funkcjonować na rzecz wartości dowolnie ustalanych: zgodnych, niezgodnych lub nieokreślonych w stosunku do korzyści systemu w którym działa

Podobne prace

Do góry