Ocena brak

Kontrola społeczna i jej znaczenie

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Kontrola społeczna jest systemem narzuconym każdej zbiorowości społecznej i służy przestrzeganiu norm społecznych, obyczajowych, stanowi ważny elemeny ladu społecznego. Bez kontroli społecznej doszłoby do dezintegracji i grupa reozpadłaby się. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu trwałych więzi międzyludzkich.

W funkcjonowaniu kontroli społecznej ważną rolę odgrywają formalne i nieformalne mechanizmy :

mechanizm psychospołeczny - to posłuszeństwo wobec przyjętych zintegrowanych norm i wartości. Mechanizm ten to rodzaj sumienia, nakazu społecznego.

mechanizm materialistyczny - kontroluje poprzez formy materialne, swobodne poruszanie ludzi w przestrzeni, ale leż instytucja, rodzaje prawa pozwalające tym instytucją na swobodną kontrolę i wymierzanie kar.

Podobne prace

Do góry