Ocena brak

Kontrola społeczna i jej elementy

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

KONTROLA SPOŁECZNA

  1. rodzaje

- kontrola zewnętrzna

- kontrola wewnętrzna

2. elementy

- zwyczaje – zinstytucjonalizowanymi (chociaż niekoniecznie sformalizowanymi) wzorami zachowań w sytuacjach nieobojętnych dla grupy jako całości

- obyczaje – opierają się nie tylko na internalizacji wartości lecz także uruchamiają zewnętrzne mechanizmy represji wobec zachowań niepożądanych

- sankcje – są reakcją otoczenia społecznego na zachowanie się jednostki w sytuacji społecznie doniosłej w znaczeniu prawniczym i potocznym oznaczają reakcje typu negatywnego będące systemem kar

  • rodzaje:

- negatywne (kary)

- pozytywne (nagrody)

- formalne (stosowane przez instytucje sformalizowane)

- nieformalne (reakcje opinii publicznych albo grup nieformalnych)

(ze względu na treść nacisku)

- etyczne - kwalifikujące zachowania na moralne i niemoralne

- satyryczne - będące systemem drwin, ośmieszeń i lekceważenia

- religijne - pojmowane jako nagrody i kary stosowane w wierzeniach religijnych za przestrzeganie lub naruszanie odpowiednich zakazów i nakazów

- prawne - system nagród i kar ujętych przepisami i regulaminami

  • układy sankcji we współczesnych społeczeństwach:

- sankcje nieformalne negatywne

- formalne negatywne

- formalne pozytywne

- nieformalne pozytywne

Podobne prace

Do góry