Ocena brak

Kontrola skarbowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zakres działania normuje ustawa z 28.09.1991r o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej jest minister do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad inspektorami kontroli skarbowej oraz inspektorzy kontroli skarbowej. Kontroli skarb. podlegają podmioty zobowiązane do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych, podmioty wydatkujące środki z budżetu państwa.

Kontroli podlegają również płatnicy i inkasenci podatków i innych należności pieniężnych budżetu państwa. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód państwa.

Podobne prace

Do góry