Ocena brak

Kontrola ruchu drogowego

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Z uwagi na stały wzrost liczby pojazdów, ruch drogowy musi być coraz staranniej kontrolowany i monitorowany. Inaczej na znacznej części dróg utworzyłyby się korki uniemożliwiające jazdę.
W krajach o znacznym natężeniu ruchu drogowego jest on sterowany za pomo­cą znaków oraz sygnałów drogowych. Część znaków informuje użytkownika drogi o infrastrukturze, takiej jak parkingi, stacje ben­zynowe, budki telefoniczne Inne ostrzegają przed utrudnieniami i niebezpieczeństwami na jezdni, i rodzaju robót drogowych, niebezpiecznych zakrętów, silnego wiatru, dzikich zwierząt lub spa­dających odłamków skalnych. Jeszcze inne znaki te. które zwykle kierowców drażnią, to znaki zaka­zu, informujące, czego na drodze robić nie wolno. Ograniczenia w rodzaju zakazu parkowania, zaka­zu wjazdu, zakazu wyprzedzania, zakazu skrętu nogą budzić złość, szczególnie jeśli nie znamy drogi, ale właśnie te znaki odgrywają kluczową ro­lę w systemie kierowania ruchem drogowym, poz­walając na stosunkowo bezpieczne poruszanie się znacznej liczby pojazdów.

Podobne prace

Do góry