Ocena brak

Kontrola resortowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Jest to kontrola wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi adm. rządowej. Kontrola resort. jest przejawem zachodzącego pomiędzy podmiotami, pozostającymi w zależności od siebie, stosunku nadzoru. Organ nadrzędny odpowiada za działalność organu podporządkowanego i stąd wynika potrzeba uzyskiwania informacji, które pozwalają na ocenę działalności i uruchomienie w porę środków korygujących lub zapobiegających powstawaniu zjawisk niekorzystnych.

W obrębie każdej jednostki organizacyjnej przełożony powinien kontrolować pracę podległych pracowników i sam podlega kontroli Kontrola resort. obejmuje liczne zespoły podmiotów, jednostek organizacyjnych i osób, działających w strukturze aparatu podległego naczelnemu lub centralnemu organowi adm. rządowej. Jest ona wynikiem stosunku nadrzędności i podporządkowania. Kontrola resort. realizowana jest w sposób bezpośredni przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych organu nadrzędnego nad jednostką kontrolowaną albo też jest wykonywana przez specjalne komórki organizacyjne.

W myśl ustawy z 08.08.1996r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów w każdym ministerstwie tworzy się m.in. komórkę organizacyjną, biuro, wydział lub wyodrębnione stanowiska d/s kontroli, skarg i wniosków. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów sprawuje kontrolę na polecenie Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry