Ocena brak

Kontrola międzyresortowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zadania adm. pub. są tak rozległe, iż w niektórych dziedzinach nie mogą być zamknięte w ramach jednego resortu jak np. ochrona środowiska, występuje w działaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych innym naczelnym organom adm. rządowej, stanowiąc dla nich nie zadania pierwszoplanowe lecz uboczne, incydentalne. Poszczególne resorty odpowiadają za ich całokształt, a więc też za odcinki, które są realizowane w innych resortach lub innych podmiotów adm. publicznej. To powoduje, że w systemie adm. rządowej istnieją organy, które będąc podporządkowane jednemu określonemu naczelnemu org. adm. rządowej sprawują kontrolę działalności podmiotów usytuowanych także poza strukturą danego resortu.

Podobne prace

Do góry