Ocena brak

Kontrola adm. publ.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jest to działanie (o charakterze doraźnym), polegające na zbadaniu istniejącego stanu rzeczy, porównaniu stanu stwierdzonego z zakładanym, stanem jaki przewidują odpowiednie normy postępowania. Cel kontroli to ustalenie rozbieżności, ma ona zbadać ich przyczynę i ustalić osoby odpowiedzialne za ten stan (formułowanie zaleceń w celu ich uniknięcia - NIK "zalecenia pokontrolne"). W teorii wyróżniamy:

- lustrację - bada się przeważnie element przedmiotowy (stan urządzeń),

- rewizję - dot. działalności finansowej organu,

- inspekcje - nacisk jest tu kładziony na element podmiotowy (osobowy),

- wizytacja - obejmuje wszystkie w/w elementy.

Podobne prace

Do góry