Ocena brak

Kontrola a nadzór w adm. publ.

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Organy adm. sprawują:

- nadzór - organ wyższego rzędu sprawuje, czy nadzoruje akty pr. (jego zgodność z prawem) i organy niższego rzędu. Organy nadzoru nad działalnością gminy to wojewoda (nadzór ogólny) i RIO (nadzór nad budżetem).

- kontrola - to działanie przerywane, bieżące. Organy kontroli w gminie to NIK (kontrola ogólna) i Komisje Rewizyjne (kontrola wykonania budżetu).

RIO posiada dwie funkcje: kontrolną i nadzorczą. Nadzór ma większy zakres oddziaływania niż kontrola.

Kontrola - wysuwa tylko wnioski, a nadzór - może wpływać na działalność organu nadzorowanego.

Podobne prace

Do góry