Ocena brak

Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Kontrasygnata- podpisywać. Ustawa zasadnicza przyjmuje zasadę generalną że akty te dla swej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów, który kontrasygnując je ponosi za nie odpowiedzialność przed Sejmem. Kontrasygnata dotyczy aktów urzędowych. głowy państwa.

Ponieważ akty te mogą mieć zróżnicowany charakter w doktrynie na ogół przyjmuje się że wymóg kontrasygnaty dotyczyć ma wyłącznie tych które mają formę pisemną. Kontrasygnata pełni rolę linii oddzielającej sferę życia działalności własnej Prezydenta od sfery działalności wspólnej głowy państwa i rządu w obszarze dualistycznej egzekutywy.

Podobne prace

Do góry