Ocena brak

Kontrakt zlecenia

Autor /Erazm Dodano /17.11.2011

    Kontraktem zlecenia (mandatum) była czynność na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązywał się do bezpłatnego wykonania danej czynność w czyimś interesie. Mogły być to czynność prawne (np. udzielenie kredytu), faktyczne (np. naprawa ubrania), ciągłe i jednorazowe. Często przedmiotem zlecenia były czynności wymagające dużych kwalifikacji (np. usługi medyczne), a pełniące je osoby nie pobierały wynagrodzenia dla zachowania panujących obyczajów.

    Działanie w wyłącznym interesie zleceniodawcy nie wywoływało skutków prawnych i traktowane było jako przyjacielska rada. Można było zlecić wykonanie czynności dla siebie jak i dla osoby trzeciej. Kontrakt zlecenia był z zasady bezpłatny, gdyby pobierano jakiekolwiek wynagrodzenie byłby to kontrakt najmu. Teoria rozmijała się jednak z praktyką i pobierano honoraria za wykonanie zlecenia, w prawie klasycznym można było nawet dochodzić sądownie swego wynagrodzenia, o ile umówiły się o nie strony. Wykonujący zlecenie miał obowiązek po zakończenia działania zdać rachunek i przenieść uzyskane korzyści na zleceniodawcę.

    On natomiast musiał zwrócić wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę zlecenia. Biorący zlecenie odpowiadał za dolus, a w prawie justyniańskim - także za culpa lata i culpa levis in abstracto. Kontrakt rozwiązać można było przez jego wykonanie, za porozumieniem stron, w wyniku śmierci jednej ze stron. Wygasał on wskutek cofnięcia zlecenia i jego zrzeczenia się.

Podobne prace

Do góry