Ocena brak

Kontrakt zastawu ręcznego

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Zastaw ręczny(pignus) był zabezpieczeniem innej umowy, jego cechami było to że w razie wykonania umowy biorący rzecz w zastaw miał obowiązek jej zwrotu, a zastawiający mógł tego żądać sądownie. W razie jego niewykonania, bądź przed jego wykonaniem, zastawnik miał prawo wydobycia utraconej rzeczy erga omnes.

    Zastawnik miał posiadanie nad rzeczą, mógł żądać zwrotu nakładów poniesionych na rzeczy, jak i prawo retencji. Odpowiedzialność obu stron sięgała do lekkiego niedbalstwa (culpa levis in abstracto), zastawnik dodatkowo odpowiadał za utratę lub zniszczenie zastawionej rzeczy.

Podobne prace

Do góry