Ocena brak

Kontrakt użyczenia

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Użyczenie (commodatum) było kontraktem realnym na mocy którego użyczający oddawał biorącemu rzecz niezużywalną, a ten zobowiązywał się do jej zwrotu w określonym terminie lub po wykonaniu z niej użytku określonego w umowie. Użyczenie było zobowiązaniem dobrej wiary, miała tu zastosowanie zasada korzyści.

    Użyczający odpowiadał za rozmyślne działanie na szkodę kontrahenta (dolus) i za grube niedbalstwo (culpa lata), biorący natomiast także za lekką winę (culpa levis in abstracto) oraz za ryzyko utraty wskutek przypadku. Biorący ponosił koszty utrzymania rzeczy, lecz mógł żądać zwrotu kosztów jej konserwacji. Miał też prawo do odszkodowania za straty wywołane przez rzecz. Miał też prawo zatrzymania rzeczy do czasu otrzymania należności (prawo retencji).

Podobne prace

Do góry