Ocena brak

Kontrakt najmu dzieła

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Kontrakt najmu usług – locatio conductio operarum – pracujący locator zobowiązywał się wykonać dla conductor(a) pewne usługi w zamian za wynagrodzenie pieniężne pensio. Konieczne było zgodne porozumienie stron i oznaczenia płacy. Przedmiotem najmu usług mogły być tylko proste prace niewykwalifikowane. Locator miał starannie wykonywać prace, nie odpowiadał za jej rezultat (umowa starannego dzieła), terminowo, osobiście – nie mógł wyręczyć się innym; conductor miał płacić (z dołu). Ten rodzaj pracy nie miał dużego znaczenia w niewolniczym państwie rzymskim – większość prac wykonywali niewolnicy.

Kontrakt najmu dzieła locatio conductio operis przyjmujący zamówienie conductor zobowiązywał się wykonać dzieło locatorowi, w zamian za wynagrodzenie. Dzieła: budowa domu, uszycie ubrania, przewóz materiału (przewóz morski lex Rhodia de iactu). Z reguły zamawiający dostarczał materiał (locat) dlatego zwał się locatorem. Jeśli materiał dostarczał wykonawca – conductor, taką umowę kwalifikowali prawnicy jako kupno-sprzedaż. W kontrakcie najmu dzieła świadczeniem był rezultat pracy (umowa rezultatu).

Wykonującego obowiązywał termin i określony sposób wykonania (mógł wykonać go osobiści, ale nie musiał, chyba, że kontrakt to precyzował- sławny malarz); odpowiadał on za dolus, wszelką winę i za ryzyko utraty materiału i dzieła do chwili przekazania zleceniodawcy. Nie odpowiadał za przypadek wynikający z wady materiału lub winy locatora; locatorowi przysługiwała actio locati przeciwko conduktorowi. Zamawiający miał odebrać dzieło i zapłacić wynagrodzenie, musiał zachować najwyższą staranność w stosunku do conductora, któremu przysługiwała actio conducti przeciwko locatorowi.

Podobne prace

Do góry