Ocena brak

Kontrakt financial futures

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

Kontrakt financial futures – jest to uzgodnienie dotyczące dostarczenia w określonym czasie, po określonej cenie pewnej ilości instrumentu finansowego, którego dotyczy kontrakt. Kontrakt obowiązuje dwie strony. Jedną stroną jest nabywca a drugą wystawiający kontrakt. Stosuje się tutaj określenia:

  • krótka pozycja – jest to pozycja osoby wystawiającej kontrakt

  • długa pozycja – jest to pozycja osoby nabywającej kontrakt

Wśród kontraktów financial futures należy wyróżnić:

  • walutowe kontrakty financial futures - dotyczą dostarczania określonej waluty innego kraju po kursie określonym w kontrakcie

  • procentowe kontrakty financial futures – dotyczą dostarczenia określonej ilości oprocentowanego instrumentu finansowego po cenie określonej w kontrakcie

  • indeksowe kontrakty financial futures – przedmiotem kontraktu jest indeks giełdy (jest to charakter umowny) stąd też jeżeli wartość indeksu jest niższa niż cena umówiona w kontrakcie to nabywca kontraktu płaci różnicę wystawiającemu kontrakt, a jeżeli wartość indeksu jest wyższa niż cena umówiona w kontrakcie to wystawiający kontrakt płaci różnicę nabywcy.

Podobne prace

Do góry