Ocena brak

Konterfekt

Autor /Rita Dodano /31.10.2012

Staropol. nazwa wizerunku, portretu;
termin stosowany do portretów poi. z XVII-XVIII w.

(daw. konterfet, z daw. niem. Konterfet, franc. contrefait
'coś podrobionego, sfałszowanego')

Podobne prace

Do góry