Ocena brak

Konsumpcja naturalna, społeczna i rynkowa

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

 Czwartym i ostatnim sposobem klasyfikacji konsumpcji jest jej rozróżnienie na konsumpcję naturalną, społeczną i rynkową. Taka kategoryzacja powstała ze względu na analizę konsumpcji z punktu widzenia pochodzenia dóbr. Ten rodzaj systematyzacji jest właściwie tylko uzupełnieniem klasyfikacji wyżej zaprezentowanej a proponowane uporządkowanie ujęte zostało w ramy definicyjne.

Konsumpcja naturalna „to konsumpcja artykułów, które zostały wytworzone przez konsumenta w jego gospodarstwie domowym”.  O tym rodzaju konsumpcji możemy zatem mówić w przypadkach np. spożywania żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie rolnym lub chociażby naprawy sprzętu AGD przez danego członka rodziny.

Konsumpcja naturalna w krajach rozwiniętych funkcjonuje jedynie na pograniczu, przyznając rolę wiodącą konsumpcji rynkowej.  Konsumpcja rynkowa (towarowa) to użytkowanie zakupionych przez nabywcę dóbr, które wytworzone zostały poza obrębem gospodarstw domowych na szeroko rozumianym  i pojmowanym rynku.  Ostatnią wyszczególnioną w tym podziale konsumpcją jest konsumpcja społeczna, która wytworzona zostaje bez udziału rynku a jej finansowanie pochodzi zazwyczaj ze środków publicznych. 

O konsumpcji społecznej możemy mówić w przypadkach, gdy jej działanie zaspokaja potrzeby o znaczeniu społecznym, czyli np. bezpłatne leczenie chorób zakaźnych (szkodliwych w punktu widzenia nie tylko jednostki ale i większego obszaru społeczeństwa), bezpłatna edukacja. Konsumpcja społeczna (w odróżnieniu od konsumpcji naturalnej i rynkowej) realizowana jest w zależności od konieczności i potrzeb, bez nakładów pracy osoby konsumującej.

Podobne prace

Do góry