Ocena brak

Konsumpcja indywidualna i zbiorowa

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Ten podział klasyfikacji stosowany jest w przypadku, gdy postrzegamy konsumpcję ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na tego, kto jest  jej podmiotem, czyli kto jest jej odbiorcą, konsumentem. Najogólniej, można przyjąć,  że rozróżniamy dwa rodzaje podmiotowego ujęcia konsumpcji:

a.  konsumpcja indywidualna (osobista),

b.  konsumpcja zbiorowa (grupowa).

Przyjęta kategoria uszczegółowienia w sposób jasny określa konieczność pojmowania tej klasyfikacji.  O konsumpcji indywidualnej będziemy mówili wówczas, gdy dane dobro konsumpcyjne (lub usługa) odbierane jest przez pojedynczą osobę. W ostatnim czasie (epoki ponowoczesnej), konsumpcja indywidualna zyskuje jednak jeszcze jedno znaczenie.

Przesyt oraz powszechna dostępność rzeczy produkowanych na skalę masową powoduje ujednolicenie i homogeniczność konsumencką. Tymczasem  w sferach klasy średniej, coraz częściej zaczyna być doceniania heterogeniczność produktów, podkreślająca oryginalność i unikatowość jednostki. Konsumpcja indywidualna nowego typu będzie więc postrzegana jako zaprzeczenie konsumpcji masowej celem zaakcentowania odrębnego stylu życia oraz indywidualności jednostki.

Podobne rozumowanie można zastosować w przypadku konsumpcji zbiorowej.  W ujęciu powszechnym, będzie ona traktowana jako używanie danego dobra konsumpcyjnego (lub usługi) przez określoną grupę osób. W zależności od liczby ludzi składających się na grupę, można stosować podział na konsumpcję zbiorową gospodarstwa domowego, rodziny, grupy przyjacielskiej, grupy miejskiej i inne.

Nawiązując do podwójnego zastosowania terminu konsumpcji indywidualnej, również konsumpcja zbiorowa zyskuje drugie znaczenie, którym jest konsumowanie produktów masowych, wykształcanych na wielką skalę i trafiających do szerokiego grona odbiorców.

Podobne prace

Do góry