Ocena brak

Konsumpcja bieżąca a konsumpcja przyszła

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

W analizowanym na początku rozdziału przykładzie nasz chłop zużył 2 q zboża z, 10 q jakie mu pozostały po podziale. Resztę, czyli 8 q przeznaczył na konsumpcję, z czego 5 q zużył bezpośredni np. do wypieku chleba, czy sporządzenia innych potraw mącznych. Natomiast 3 q zboża wymienił z innymi producentami, aby móc skonsumować 10 kg soli 5 ubrań i 10 par butów. Gdyby nasz rolnik doszedł do wniosku, że jego rodzina potrzebuje nie 5 a 10 ubrań musi przeznaczyć na wymianę dodatkowo1 q zboża. Jego bieżąca konsumpcja zwiększy się wprawdzie dzięki temu, ale odbędzie się to kosztem konsumpcji przyszłej. Nasz rolnik będzie bowiem mógł zasiać nie jak dotychczas 2 q tylko 1 q zboża. Na podstawie dotychczasowych ustaleń można przypuszczać, że jego przyszła produkcja, (gdy nic się nie zmieni) wyniesie tylko 10 q. Jeżeli teraz połowę z tego odda panu i księdzu, to pozostanie mu do dyspozycji tylko 5 q zboża, czyli o połowę mniej niż poprzednio.

Jeżeli natomiast nasz rolnik zdecyduje się zasiać np. 1 q więcej niż poprzednio, to siłą rzeczy będzie musiał ograniczyć bieżące spożycie. Jeżeli jednak warunki produkcji i podziału nie ulegną zmianie to w kolejnym roku wyprodukuje już nie 20 a 30 i będzie miał do dyspozycji nie 10, lecz 15 q, czyli o 5 q zboża więcej. Jeżeli zdecyduje się utrzymywać produkcję na poziomie 30 q, będzie musiał na siew przeznaczać nie 2 lecz 3 q .W tej sytuacji będzie mógł konsumować 2 q zboża lub jego ekwiwalentu w innych towarach więcej niż dotychczas. Gdyby np. całą uzyskaną nadwyżkę przeznaczył na zakup i spożycie dodatkowych ilości soli to przy niezmienionych relacjach wymiennych będzie mógł jej konsumować o 20 kg więcej. Z przedstawionego powyżej przykładu widać wyraźnie, że nasz rolnik stoi wobec obiektywnej niezależnej od niego sprzeczności pomiędzy konsumpcją bieżącą przyszłą. Aby konsumować więcej jutro musi ograniczyć konsumpcję bieżącą

Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy przedmiotem ekonomii jest odkrywanie prawidłowości i praw ekonomicznych.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób ekonomia dochodzi do swoich ustaleń. Zapoznajmy się najpierw z metodami badawczymi ekonomii.

Podobne prace

Do góry