Ocena brak

Konsument

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Według art. 22.1 KC je to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorstwem nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej przez tę osobę (konsument zawiera, zmienia, zrywa umowy w stosunku do przedsiębiorcy) Powyższa definicja związana jest z sytuacją gdy osoba fizyczna prowadzi przedsiębiorstwo (jest przedsiębiorcą).

Konsumentem jest tylko osoba fizyczna.

Przykład: Jeżeli np. właściciel przedsiębiorstwa budowlanego kupuje dla swoich potrzeb TV to jest konsumentem. Nie jest nim jednak gdy kupuje TV dla firmy.

Art. 385 i+23 pkt KC zawierają niedozwolone klauzule konsumenckie dotyczące zawierania umów z konsumentem (umowy na korzyść konsumenta).

Stosunki miedzy przedsiębiorcami są uregulowane w Kodeksie Cywilnym (dotyczą zwłaszcza zawierania umów).

Podobne prace

Do góry