Ocena brak

Konsultanci w kampaniach wyborczych. Ich rola i zadania

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Jak wiadomo sfera konsultingu politycznego powstała w USA w latach 30 i z tamtą te usługi przeniosły się na inne kraje globu(za początek uznaje się założenie pierwszej agencji konsultingowej 1933Whitaker i Baxter w Kalifornii). Partie masowe bardzo rzadko korzystały z tych usług kampanie opierając na własnych strukturach w szczególności wyznaczonych do tego komórkach partyjnych, wolontariuszach i podstawowych strukturach organizacyjnych w każdym regionie. Wraz z przechodzeniem od modelu partio masowej do wyborczej rola różnego konsultantów zaczęła rosnąć. Na ten proces wpływ miał także szybki rozwój technik tele- komunikacyjnych jak i komercjalizacja mediów. Niewątpliwie na ten proces miało także wpływ stopniowe ,,usamodzielnianie się” kandydatów od partii politycznych gdzie kandydat nie był już tylko materialną emanacją partii a konkretną osobą która zwracała się do wyborców ze swymi pomysłami. Niektórzy mówią o tym jako o procesie personalizacji polityki ale np. P R na wykładzie podkreślał że jest to jeden z efektów szerszego procesu przechodzenia od jednego modelu do drugiego.

Ogólnie tych specjalistów można podzielić na wewnętrznych czyli osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do takowego doradztwa ale którzy są członkami danej partii bądź silnie z nią związani. Wyznają te same wartości, ideologię co aktorzy polityczni dla których pracują. Zapewnia to względnie większe zaufanie pomiędzy obiema stronami ale zarazem może ,,ograniczać” ich perspektywę działania gdyż mogą mieć problem wyjścia poza ideologiczne i organizacyjne ograniczenia. Oczywiście drugą grupę stanowią doradcy zewnętrzni którzy często mogli nawet zaczynać jako wewnętrzni konsultanci ale wraz z nabieraniem doświadczenia wybrali karierę komercyjną i założyli własne agencje. Świadczą oni usługi wszystkim a o ich marce świadczą ogromne pieniądze które płacą im partie. Jak było pozwiedzane na wykładzie w USA przyjęło się bezpośrednio korzystać z niezależnych konsultantów którzy działają na normalnych rynkowych zasadach obsługując każdego kto zapłaci. W przypadku zaś Europy partie polityczne utrzymują dość spore jeszcze grono wewnętrznych specjalistów. Niezależni zaś konsultanci świadcząc swoje usługi nie wychodzą poza obręb konkretnej rodziny partii.

Związki między partiami i doradcami często określane są jako kooperacyjne. Można mówić o uzupełnianiu się obu stron. Partie mają przewagę w zakresie informacji na temat lokalnego kontekstu kampanii, poparcia wyborców, mobilizacji elektoratu. Z kolei personel doradczy jest bardziej efektywny w technicznych i wykonawczych aspektach kampanii, jak np. realizacja produkcji dla mediów czy dostarczaniu technicznych ekspertyz. Raczej odchodzi się od tak zwanego globalnego świadczenia usług gdzie partia wyznacza tylko ogólne cele kampanii, budżet operacyjny i wybierała podstawowe elementy takie jak slogan czy spot zaś całą resztą zajmowali się specjaliści z zatrudnionej agencji. Taka metoda była charakterystyczna dla kampanii prezydenckich w USA (lata 50 i 60) a także w Europie w latach 70 i 80. Jednak pod wpływem nacisków opinii publicznej zerwano z tym sposobem.

Na koniec warto wspomnieć iż w obecnych kampaniach wyborczych coraz bardziej widoczna jest bezpośrednia walka pomiędzy poszczególnymi sztabami wyborczymi.(słynna walka na spoty podczas ostatnich wyborów parlamentarnych) Można nawet zaryzykować tezę że w niektórych wypadkach gubi się gdzieś walka o głosy a głównym celem specjalistów poszczególnych sztabów staje się finezyjne odpowiedzenie drugiej stronie.

Podobne prace

Do góry