Ocena brak

Konsulat i cesarstwo we Francji

Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011

ZAMACH STANU NAPOLEONA BONAPARTEGO

Rządy Dyrektoriatu zostały zachwiane. Trudności gospodarczne, rosnąca korupcja, chaos w administracji wywołały powszechne niezadowolenie. Napoleon zdecydował się więc na powrót z Egiptu do Paryża i w listopadzie 1799r dokonał udanego zamachu stanu. Obal ił Dyrektoriat, i ustanowił Konsulat - system w którym centralną władzę wykonawczą pełniło kolegium 3 konsulów z Bonapartem jako Pierwszym Konsulem.

KONSULAT

W latach konsulatu została zorganizowana nowoczesna administracja państwa francuskiego, funkcjonująca do dziś. Scentralizowany, hierarchiczny system urzędów zastąpił rozwinięte w czasie rewolucji formy samorządu. Wszystkie urzędy podlegały centralnym wła dzom w Paryżu.

KORONACJA

W wyniku sukcesów odnoszonych w polityce wewnętrznej oraz podbojów militarnych Napoleon Bonaparte ogłosił się w grudniu 1804r. dziedzicznym cesarzem Francuzów

REFORMY WEWNĘTRZNE

Pierwszy Konsul w obawie przed powtórzeniem rewolucyjnych zamieszek zabiegał o zaopatrzenie miast w żywność oraz o pacyfiację zapalnych środowisk. Prawne ramy dyktatury Bonapartego stworzyła nowa konstytucja z grudnia 1799. W myśl jej postanowień Pierws zy Konsul dzierżył całkowite zwierzchnictwo nad wszystkimi organami władzy ustawodawczej. Porządek społeczny stabilizował się szybko dzięki ogłoszeniu amnestii dla emigrantów politycznych. Uciekinierzy spośród szlachty mogli powracać do ojczyzny obejmować urzędy. Stworzono konkordat który przywracał znaczny wpływ Kościoła na wychowanie młodzież.

KODEKS CYWILNY

Ukoronowaniem prac legislacyjnych był Kodeks Cywilny (zwany potocznie Kodeksem Napoleona) ogłoszony w 1804r, gwarantował on równość wszystkich wobec prawa i nienaruszalności własności prywatnej, wolności religijnej i równouprawnienia wyznań.

Podobne prace

Do góry