Ocena brak

KONSTYTUCYJNE WYMOGI DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Art. 219 - 226 - poświęcone są budżetowi i w tym zakresie dotyczą :

1)uchwalania budżetu państwa w formie ustawy budżetowej,

2)gwarantuje w ustawie zasady i tryb opracowywania budżetu państwa, stopnia jego szczegółowości,

3)dopuszcza możliwość określania w ustawie o " prowizorium budżetowym ", w wyjątkowych przypadkach , dochodów i wydatków państwa w okresie krótszym niż rok.

Podobne prace

Do góry