Ocena brak

Konstytucyjne wolności zgromadzeń i zrzeszeń oraz ich ograniczenia

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestniczenia w nich ; warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzenia.

Wolność zrzeszania się najogólniej dotyczy swobody zakładania zrzeszeń i swobody uczestniczenia w nich. Wolność zrzeszania się jest traktowana nie tylko jako prawo jednostek, ale też jako jedna z podstawowych zasad ustroju RP. Zrzeszania mogą przybierać różne formy prawne: związków zawodowych , organizacji społecznych 0 zawodowych rolników stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji.

Wolność zrzeszania się podlega szczególnym ograniczeniom. Zakazane są zrzeszania, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą.

Zakaz działania zrzeszenia może zostać wydany tylko przez sąd, a gdy chodzi o partie polityczną – przez Trybunał Konstytucyjny.

Podobne prace

Do góry