Ocena brak

Konstytucyjne wolności i prawa osobiste

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Prawa i wolności osobiste ujęte są w zasadzie jako prawa człowieka- podmiotem ich jest każdy znajdujący się pod władzą państwa polskiego.

Oto katalog tych praw i wolności :

  1. - prawo do życia- art. 38 RP zapewnia każdemu człowiekowi prawna ochronę życia ( od chwili poczęcia do naturalnej śmierci).

  2. - nietykalność osobistą

art. 39 - zakaz poddania eksperymentom naukowym , w tym medycznym , bez dobrowolnie wyrażonej zgody

art. 40 – zakaz poddawania i okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu , zakaz stosowania kar cielesnych,

art. 41 zakaz pozbawiania wolności z wyjątkiem przypadków określonych ustawo,

art. 50 nienaruszalności mieszkania

3. prawo do rzetelnej procedury sadowej – a w szczególności prawo do sądu i prawo do obrony.

4. prawo do prywatności

5. wolność poruszania się

6. wolność sumienia i religii

7. wolność wyrażania poglądów i opinii

8. prawo uzyskania w RP azylu lub statusu uchodźcy.

Podobne prace

Do góry