Ocena brak

Konstytucyjne przypadki przedłużenia i skrócenia kadencji parlamentu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat. Ted 2 przypadek może mieć miejsce gdy Sejm podjął uchwalę o skróceniu swojej kadencji większością głosów 2/3 głosów ustawowej liczby posłów wtedy mówimy o samorozwiązaniu, może być podjęta w każdym czasie i z każdego powodu. Z nadzwyczajnym i przedterminowym skróceniem kadencji możemy mieć do czynienia na mocy decyzji Prezydenta RP. To jest najostrzejszy sposób ingerencji w autonomię parlamentu występuje w 2 przypadkach:

-fakultatywne skrócenie kadencji parlamentu może mieć miejsce wówczas gdy ustawa budżetowa nie zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów tego projektu.

-obligatoryjne skrócenie kadencji parlamentu następuje w razie nieudzielania Radzie Ministrów wotum zaufania.

Jednym ze skutków skrócenia kadencji Sejmu jest przedterminowe zarządzenie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.

Podobne prace

Do góry