Ocena brak

Konstytucyjne prawo do prywatności

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 47 - każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Konstytucyjne prawo do prywatności obejmuje prawo do ochrony życia prywatnego.

W szczególności nikt nie może być przez organy władzy publicznej zobowiązany do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Odrębną dziedzinę stanowi autonomia stosunków rodzinnych, a zwłaszcza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i dopuszczenie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich tylko na mocy wyroku sądu.

Istotnym elementem prawa do prywatności są konstytucyjne ustanowione ograniczenia dotyczące ujawniania, pozyskiwania i dostępności informacji o osobach prywatnych, czyli prawo do ochrony danych osobowych.

Prawo do prywatności to prawo do intymności ( w domu i w zakładach opieki zdrowotnej), prawa które mogą wynikać z postępu inżynierii genetycznej np.; w zakresie prawa do własnego DNA.

Podobne prace

Do góry