Ocena brak

Konstytucyjne pojęcie wolności człowieka

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zasada wolności człowieka została wymieniona we wstępie do Konstytucji ( który nakazuje wszystkim by w procesie stanowienia Konstytucji dbali o zachowanie .........prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi ), a szerzej, ujęta została w art. 31 ust. 1 i 2.

  1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

  2. Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Zasadę wolności należy rozpatrywać w 2 aspektach :

  • w znaczeniu pozytywnym – oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. Człowiek, nie musi wskazywać podstawy prawnej swych działań.

  • W znaczeniu negatywnym – zasada wolności oznacza, że nałożenie na jednostkę, nakazu podjęcia określonego działania może nastąpić jedynie wtedy kiedy prawo przewiduje.

Oba te aspekty składają się na formalne pojmowanie zasady wolności.

W aspekcie materialnym – ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko dla ochrony jednej z wartości :

1 - bezpieczeństwa państwa

2 - zdrowia publicznego

3 – porządku publicznego

4 - moralności publicznej

Podobne prace

Do góry