Ocena brak

Konstytucyjne gwarantowane prawa mniejszości narodowych i etnicznych

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Ust. 1 - Rzeczpospolita polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Ust. 2 Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego, Konstytucja zabezpiecza nie tylko prawa większości, w naszym przypadku osób narodowości polskiej. Troska państwa i jego opieka rozciąga także na osoby posiadające obywatelstwo polskie, ale należące do mniejszości narodowych i etnicznych. Rzeczpospolita zapewnia obywatelom należącym do tych mniejszości, wolność zachowania i rozwoju własnego języka, obyczajów i tradycji, a także rozwoju rodzimej kultury.

Podobne prace

Do góry