Ocena brak

Konstytucyjne gwarancje praw rodzicielskich, ich granice i dopuszczalność ograniczeń lub pozbawiania praw rodzicielskich

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 48 ust. 1 – rodzice maja prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego przeczenia sądu.

W Konstytucji rodzice maja zagwarantowane prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Tak więc dom rodzinny, obok szkoły i innych instytucji, zajmujących się wychowaniem, winien w tym procesie odgrywać ważną i bardzo istotną rolę. Jednocześnie artykuł ten gwarantuje rodzicom posiadanie własnych przekonań i kierowanie się nimi w życiu a także w toku realizacji funkcji wychowawczej rodziny.

W przypadku zaniedbań rodziców w dziedzinie wychowania dzieci albo niewłaściwego wykonania przez nich obowiązków rodzicielskich, czyli też wywierania złego wpływu na proces wychowania dziecka, sąd i tylko sąd może ograniczyć lub całkowicie pozbawić ich praw rodzicielskich. Jest to podyktowane względem o dobro dziecka.

Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami nie pozbawia dzieci, przy uwzględnieniu stopnia ich dojrzałości, ich prawa do korzystania z wolności sumienia i wyznania, a także przekonań w tym także politycznych i światopoglądowych. To prawo dzieci stanowi jednocześnie granice uprawnień wychowawczych rodziców, którzy te przekonania maja obowiązek uwzględnić.

Podobne prace

Do góry