Ocena brak

Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania wyznaczone mu przez Premiera.

Prezydent RP na wniosek prezesa RM, dokonuje zmian w składzie RM.

Uprawnienia związane z dokonywaniem zmian w składzie RM konstytucja powierza Prezydentowi , który ma prawo odwołania członków rządu i powoływania nowych ministrów.

Wymaga to wniosku Prezesa RM.Z tego wyraźnego stwierdzenia konstytucyjnego wynika, że prezydent nie może dokonywać zmian z własnej inicjatywy, może bowiem działać na wniosek Prezesa RM. Może dokonywać zmian w składzie RM, ale nie we wszystkich.

Podobne prace

Do góry