Ocena brak

Konstytucyjna regulacja samorządu terytorialnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Kwestię samorządu terytorialnego reguluje Konstytucja z 02.IV.1997 r w rozdziale VII. W myśl Konstytucji podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina, na czele z Radą Gminy i Zarządem.

I jak określa to ustawa samorząd terytorialny stanowi:

1). Powiat – z radą Powiatu; Zarząd z przewodniczącym Starostą;

2). Województwo – Z Sejmikiem Wojewódzkim; Zarząd z Marszałkiem Sejmiku.

Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej.

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne (jako zadania własne) służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego maja osobowość prawną, przysługuje im: prawo własności i inne prawa majątkowe.

Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Podobne prace

Do góry