Ocena brak

Konstytucyjna regulacja przedawnienia przestępstw

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 44

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściąganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Artykuł ten posiada istotne znaczenie w naszych stosunkach wewnętrznych. W okresie PRL, szczególnie w latach stalinowskiego terroru, popełniono wiele przestępstw o charakterze politycznym, a także sfingowanych procesów zakończonych m.in. wyrokiem śmierci. Sprawcy tych czynów nie mogli być ścigani w odpowiednim czasie .

Przestępstwa te obciążają przede wszystkim funkcjonariuszy służb specjalnych ( UB ) ale także niektórych pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W tej sytuacji stosowanie przepisów o przedawnieniu ściągania wobec sprawców tych przestępstw nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Konstytucja stanowi też, iż przestępstwo tego rodzaju ulega zawieszeniu aż do momentu ustania tych przyczyn.

Postanowienie to odnosi się także do przestępstw popełnionych w przeszłości jak i mogących zaistnieć w przyszłości.

Podobne prace

Do góry