Ocena brak

Konstytucyjna ochrona życia, nietykalności osobistej

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 38 – rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawna ochronę życia.

To prawo jest ujęte bardzo ogólnie, jego podmiotem jest każdy człowiek ( tym samym ani nie rozstrzygnięto wyraźnie problemu, czy i w jakim zakresie prawo to odnosi się do nasciturusa, ani też nie wprowadzono wyraźnego zakazu ustanawiania kary śmierci, były to kwestie sporne i stad zdecydowano się na kompromisową formułę) a obowiązkiem państwa jest zapewnienie prawnej ochrony życia.

Art. 39 – Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyraźnej zgody.

( Nietykalność osobista art. 39 i art. 40 ).

Art. 40 – Nikt nie może być poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowanie kar cielesnych.

Art. 41 – każdemu zapienia się nietykalność osobistą i wolność osobistą( z wyjątkiem przypadków określonych ustawowo).

Art. 50 – Zapewnia nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie w sposób w niej określony.

Podobne prace

Do góry