Ocena brak

Konstytucjonalizacja społecznych podmiotów władzy

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Do społecznych podmiotów władzy należą:

  1. partie polityczne – organizacje mające na celu wpływ na kształtowanie polityki państwa metodami demokratycznymi; posiadają funkcje: artykulacyjną – tworzą opinie poszczególnych grup społecznych, wyborcząudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do organów przedstawicielskich oraz wyłanianie elit politycznych, integracyjną – integruje grupy społeczne w zaplecze polityczne danej partii;

  2. związki zawodowe i związki wyznaniowe –cechuje je zasada pluralizmu związkowego;

Każdy z tych podmiotów władzy powinien mieć uregulowanie prawne. Najlepsze miejsce do tego uregulowania znajdziemy w konstytucji.

Podobne prace

Do góry