Ocena brak

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X 1997).

Podobne prace

Do góry