Ocena brak

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez naród w referendum 25 V 1997, weszła w życie 17 X 1997; wprowadza m.in.: obywatelską skargę konstytucyjną, możliwość zgłaszania projektów ustaw przez 100 tys. obywateli, ostateczny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ochronę własności i prawo dziedziczenia, zakaz stosowania kar cielesnych, rozszerza katalog wolności i praw osobistych.

Podobne prace

Do góry